Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Η Οία προσέχει για να έχει, οι υπόλοιποι περιμένουμε τρίτη τετραετία


Ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες της περιοχής της εξέδωσε η Κοινότητα της Οίας - Θηρασιάς, σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση, τις πινακίδες δηλαδή, και τις φωτεινές επιγραφές. η κοινότητα υπενθυμίζει οτι,Σύμφωνα με το Ν. 2946/2001, υπαίθρια διαφήμιση συνιστούν οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε: κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.Στους παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση.Ομοίως απαγορεύεται και η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων.Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 22 του Π.Δ. ΦΕΚ 817/Δ΄/20.7.1993 «Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του οικισμού της Οίας» απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά σε αυτά.Στις ζώνες Α και Β επιτρέπονται μόνο μη φωτεινές επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και που τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ και γνώμη της Κοινότητας Οίας.Η Κοινότητα Οίας, μέσω της Κοινοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης της (πρώην Αναπτυξιακή Κοινοτική Επιχείρηση Οίας), έχει τοποθετήσει ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων.Σύμφωνα με τα ανωτέρω όλες οι υπαίθριες διαφημίσεις της περιοχής μας, οι οποίες δεν είναι τοποθετημένες επί των ειδικών διαφημιστικών πλαισίων και όσες δεν έχουν άδεια από το ΣΧΟΠ και την Κοινότητα Οίας είναι αυθαίρετες.Κατόπιν των ανωτέρω όσοι έχουν τοποθετήσει ενδεικτικές πινακίδες που προσδιορίζουν τη θέση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων, σε κοινόχρηστους, κοινοτικούς χώρους, σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα ή οροφές κτιρίων πρέπει να τις αφαιρέσουν άμεσα. Ενημερώνεστε ότι όσες διαφημίσεις είναι παράνομες θεωρούνται ρύποι και η Κοινότητα Οίας πρόκειται να τις απομακρύνει επιβάλλοντας σε βάρος των ιδιοκτητών διοικητικά πρόστιμα.Ελπίζουμε στην συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ανάδειξης, προστασίας και διατήρησης του μοναδικού τοπίου της Οίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: