Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SUPERCROSS 2009


ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SUPERCROSS 2009

CLUB ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/09 ΠΙΣΤΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

τεχνικός έλεγχος 25/10/09 9.30-10.30χρονομετρημένα δοκιμαστικά ΜΧ3 10.40-11.10χρονομετρημένα δοκιμαστικά ΜΧ2 11.20-11.40χρονομετρημένα δοκιμαστικά ΜΧ1 11.45-12.10

ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΟ αλυτάρχης μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα.

1) ΑΓΩΝΑΣ ΜΧ3 12.20 - ΜΧ2 12.50 - ΜΧ1 14.30

2) ΑΓΩΝΑΣ ΜΧ3 14.30 - ΜΧ2 14.50 - ΜΧ1 15.10

3) ΤΕΛΙΚΟΣ 16.30

4) SUPER ΤΕΛΙΚΟΣ 17.00

5) ΑΠΟΝΟΜΕΣ 17.30

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Aλυτάρχης Δρόσος Βασίλης

Γραμματεία Αλμπάνη Ελένη

Υπεύθυνος Χρονομέτρησης IRON TEAM

Ιατρός Θα Ανακοινωθεί

(Ευχή όλων είναι να περάσουμε καλά και να τηρήσουμε το εφ αγωνίζεστε)

Δρομολόγια πλοίωνΓια εισιτήρια με πλοίο, Κος Κοντονικολής Βαγγέλης, έκπτωση 30% με blue star ferries 2286022170-2286022470 εκπτώσεις σε άτομα και οχήματα.Τιμή ξενοδοχείου 10 εύρω ανά άτομο και parking IRA STUDIOS 6972276594 – 2286082064ή 20 εύρο ανά άτομο με πρωινό THERA MARE HOTΕL 6974452295 –2286081114Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο 20 ευρώ romani 6947022354 -2286081177Πληροφορίες Εγγραφές: Δρόσος Βασίλης Τελ./ 6947324005 – 2286081400 activedrossos@yahoo.gr και o.m.santorinis@gmail.com--------------------------------------------------------------------------------

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣMOTO CLUB ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Αγώνας MX στην πιστά Σαντορίνης Κυριακή 251009.Με την έγκριση της (Ο.Μ.Ε)Ειδικός κανονισμός & ενημέρωση:Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ1ο Τον Δικαιοδοτικό Κώδικα της Ο.Μ.Ε.2ο Το Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της F.I.M3ο Το Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της Ο.Μ.Ε.4ο Το Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της F.I.M.5ο Τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της Ο.Μ.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ώρα Ο9:3Ο Έναρξη εγγραφών: Από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.Λήξη εγγραφών: 20/10/09Τεχνικός έλεγχος: 1 ώρα πριν τα χρονομετρημένα Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρονομετρημένων και σειρά εκκίνησης:μια ώρα μετά την λήξη των χρονομετρημένων.• Εκκίνηση αγώνα 25/10/09 και ώρα 12.00• Απονομή: αμέσως μετά την λήξη του τελικού.Άρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν αθλητικό δελτίο η ημερήσιο δελτίο .• Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται στα 40 Ευρώ• Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται μόνο όταν ο αγώνας ακυρωθεί.• Ανήλικοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο με την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.Άρθρο 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο τεχνικός έλεγχος καθώς και ο έλεγχος εξακρίβωσης θα διεξαχθεί στην πίστα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μοτοσικλέτα που δεν θα είναι σύμφωνη με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων της Ο.Μ.Ε ή ο αγωνιζόμενος δεν είναι εφοδιασμένος με Αθλητικό δελτίο ή δεν περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από των αγώνα . Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν στον τεχνικό έλεγχο το κράνος, του εγκεκριμένου τύπου motocross.ΑΡΘΡΟ 4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2 : 125cc δίχρονες έως 144cc και τετράχρονες έως 250cc.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1: 250cc δίχρονες και τετράχρονες έως 450cc.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΧ3.και νέοι οδηγοί μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: (1). αθλητές με καθόλου η πολύ μικρή εμπειρία από αγώνων (2). όλοι οι ανήλικοι. (3). όποιον κρίνει ο αλυτάρχης ότι πρέπει να πάει σε αυτήν την κατηγορία.ΑΡΘΡΟ 5. ΑΓΩΝΕΣ.Ο αγώνας είναι φιλικός με τρεις κατηγορίες –τελικό και super τελικό : α) ΜΧ3 β) ΜΧ2 γ)ΜΧ1. Για να θεωρηθεί ότι ο αναβάτης τερμάτισε πρέπει να καλύψει τα 3/4 της διαδρομής που κάλυψε ο νικητής και να πάρει σημαία τερματισμού μέσα σε τρία λεπτά από την στιγμή πού τερμάτισε ο νικητής. Στη μπάρα εκκίνησης(15 θέσεων ) οι αναβάτες καλούνται με βάση τους χρόνους που πέτυχαν στις χρονομετρημένες δοκιμές. Για τον πρώτο αγώνα καλείται πρώτος ο αναβάτης με τον ταχύτερο χρόνο να επιλέξει την θέση του στην μπάρα εκκίνησης, ο δεύτερος, ο τρίτος και ούτω καθ εξής. Οι κατηγορίες θα έχουν από δυο σκέλη και το κάθε σκέλος θα διαρκεί 10 λεπτά συν δυο γύροι και ΜΧ3 8 λεπτά συν δυο γύροι. Ο αγώνας των μη προκριθέντων θα διαρκέσει 15 λεπτά συν δυο γύροι και ο τελικός 15 συν 2 γύροι. Οι τερματίζοντες αναβάτες βαθμολογούνται σε κάθε σκέλος και το άθροισμα θα δώσει την σειρά κατάταξης και τους νικητές. Ενημέρωση αγωνιζομένων την Κυριακή στης 10:00.ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.Χωρίς κανέναν χρωματικό περιορισμό. Θα τηρηθεί σειρά προταιρεοτιτας όσο αφορά τον αριθμό συμμετοχής και σύμφωνα πάντα με την εγγραφή στον αγώνα. ( Ο κάθε αγωνιζόμενος μπορεί να επιλέξει τον αριθμό που θέλει αρκεί να μην τον έχει επιλέξει κάποιος πριν από αυτόν).ΑΡΘΡΟ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η είσοδος των αναβατών στην πίστα εκτός της προβλεπόμενης ώρας και κατόπιν εντολής του αλυτάρχη. ?7 λεπτά ελεύθερα + 10 λεπτά χρονομετρημένα για την κατηγορία ΜΧ3ΜΧ2ΜΧ1 . ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ?Οι αναβάτες θεωρούνται ότι πραγματοποίησαν χρονομετρημένες δοκιμές εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δυο χρονομετρημένους γύρους στην κατηγορία ΜΧ1ΜΧ2 και ΜΧ3. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ –εξωτερική ΒΟΗΘΕΙΑ Η διαδρομή είναι οριοθετημένη με κορδέλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επί ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα και τις δοκιμές εάν οι αναβάτες οδηγούν εκτός διαδρομής ή να αποφεύγουν να περάσουν από τα άλματα ή εμπόδια . Εξωτερική βοήθεια σε πιθανόν πρόβλημα του αθλητή επιτρέπετε μόνο όταν δεν δημιουργείτε οποιοδήποτε πρόβλημα στους άλλους αθλητές.ΑΡΘΡΟ 9. Ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.• Ο αγώνας συγκεντρώνει πολλούς θεατές και θέλουμε αυξημένη προσοχή από τους αγωνιζόμενους προς αυτούς.• Δεν μετακινήστε πέραν της οροθετημένης με κόκκινο πλαστικό πλέγμα περιοχής.• Σεβόμαστε την καθαριότητα του χώρου.ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ.• 12:20 χωρίς περιορισμούς cc ΜΧ3• 12.50 125cc έως 250 ΜΧ2• 14.00 250cc έως 450 ΜΧ1• ΜΧ3• ΜΧ2 • ΜΧ1• Τελικός• SUPER Τελικός.• 17.30 Απονομή.Ο αγώνας θα ξεκινήσει στης 12:00 με το πρώτο σκέλος της κατηγορίας ΜΧ3. Πρώτο σκέλος ΜΧ2 Στην συνέχεια με το πρώτο σκέλος των ΜΧ1. Δεκάλεπτο διάλλειμα και πάλι ΜΧ3, ΜΧ2 & ΜΧ1 για το δεύτερο σκέλος. Δεκάλεπτο διάλλειμα. Τελικός . Θα συμμετέχουν οι τερματίζοντες από την εκτη μέχρι και την δέκατη πεμπτη θέση στις κατηγορίες ΜΧ2 & ΜΧ1 και τρεις από ΜΧ3 . Στον Super τελικό περνούν οι εξη πρώτοι από την ΜΧ2 & την ΜΧ1 . Ο αλυτάρχης έχει το δικαίωμα να επιλέξει για τους τελικόυς αν θεωρήσει ότι χρειάζεται, μέχρι και τρεις αθλητές ακόμη, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από την δεύτερη σειρά εκκίνησης.. Τέλος: Απονομή.ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.• Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Ο αγώνας είναι φιλικός και θέλουμε να διασκεδάσουμε να περάσουμε καλά και να δημιουργήσουμε φιλικό κλίμα, έτσι όπως αρμόζει στο δικό μας άθλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: